Tarieven

Tarieven

De toegang tot Kinderboerderij SKiP tijdens reguliere openingsuren is gratis.

Voor speciaal georganiseerde activiteiten op SKIP kan een kleine bijdrage worden gevraagd. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de dieren. Het bedrag ligt rond de € 15,-- per uur en is afhankelijk van de extra kosten die wij moeten maken voor de gewenste activiteit.

Voor activiteiten op lokatie brengen wij tevens reiskosten in rekening.

Vakantie-opvang kost € 2,-- per nacht per dier.

Kinderfeestjes: standaard € 15,-- per uur. Extra's zijn bij te boeken.
                         Voor extra's zie: pagina kinderfeestje

Een vrijwillige gift wordt natuurlijk erg op prijs gesteld, omdat de ondersteuning die Skip van de gemeente ontvangt niet toereikend is om de boerderij op een goede manier draaiende te houden.
Hiertoe staat er een spaarpot bij ons op tafel in de vorm van een koe.
Ook kunt u desgewenst een bedrag overmaken op rek. NL36 RABO 0363 8101 29 t.n.v. St. Kinderboerderij Pijle Tuinen te Naaldwijk.

De dieren en vrijwilligers danken u alvast hartelijk voor uw spontane bijdrage!