Adoptiedieren

Steun de kinderboerderij op een bijzondere manier en adopteer een dier!
Op deze manier kunnen bedrijven of particulieren de kinderboerderij op een leuke en nuttige manier ondersteunen. Adoptanten mogen zelf een dier uitkiezen en blijven betrokken bij hun eigen dier of groep dieren.


Wat is adoptie?
Bij dieradoptie betaalt de adoptant voor minimaal een jaar de kosten die een dier met zich meebrengt. De kosten bestaan uit de reguliere voer- en verzorgingskosten, jaarlijkse entingen, wormkuren en zo nodig schapenscheerder of hoefsmid. Mocht het dier onverhoopt ziek worden, dan komen de extra kosten gewoon op rekening van de kinderboerderij. Een groot dier kan ook door meerdere adoptanten voor een kleiner bedrag worden geadopteerd (deeladoptie). Andere dieren of groepen dieren hebben één adoptant.


Wat krijgt de adoptant ervoor terug?
De adoptie wordt vastgelegd door middel van een adoptiecertificaat. De adoptant ontvangt hierbij een certificaat met foto en informatie over het geadopteerde dier. Op het adoptiebord komt een foto van het dier met de naam of bedrijfsnaam van de adoptant te hangen.

Als er nieuws over het dier is, wordt de adoptant hiervan op de hoogte gesteld. Zo ontvangt de adoptant een geboortebericht als het dier jongen heeft gekregen. Soms mag de adoptant een naam bedenken voor de jongen. Vanaf een bepaald bedrag is het mogelijk om een bordje met bedrijfsnaam en logo op de boerderij op te hangen. Dit alles in onderling overleg.

Bij voldoende animo kunnen wij ook eens per jaar een bijeenkomst voor de begunstigers organiseren buiten de reguliere bezoekuren.


Voorwaarden voor adoptie

  • Het geadopteerde dier blijft eigendom van de kinderboerderij.
  • Het geadopteerde dier blijft op de kinderboerderij.
  • De kinderboerderij neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier.
  • De kinderboerderij geeft elk kwartaal informatie (per mail) over het geadopteerde dier. Bij belangrijke gebeurtenissen (geboorte, ziekte etc.) krijgt u meteen bericht hierover. 
  • De adoptant ontvangt (indien gewenst) een certificaat met foto en informatie over het geadopteerde dier.
  • De naam of bedrijfsnaam (evt. met logo) van de adoptant wordt op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier cq de diergroep.
  • De adoptiebijdrage wordt per jaar vooraf betaald, of kan in overleg per maand betaald worden.

Hoe lang zit ik er aan vast?
Adoptiebaasje ben je in principe voor een jaar. U betaalt éénmalig het adoptiebedrag. Wij doen niet aan stilzwijgende verlenging. Elk jaar ontvangt u vanzelf een brief of e-mail met daarin de vraag of u de adoptie wilt voorzetten, een ander dier wilt adopteren of wilt stoppen als adoptiebaasje. We vragen u wel actief op de brief te reageren, zodat we weten wat u wilt.

Wat doet de stichting met mijn geld?
Het geld dat we ophalen met Adopteer een Dier, wordt uitsluitend besteed aan de verzorging van de dieren en het exploiteren van de boerderij. Denk hierbij aan huisvesting, voedsel, zaagsel/stro en dierenartskosten(zoals wormkuren en inentingen).
Er worden géén personeelskosten of beloningen/vergoedingen van betaald, want we werken immers met 100% onbetaalde vrijwilligers!

 

Prijslijst:

Dier:                                                                                           Prijs:

Varken                                                                                      € 200

Grote Geit                                                                                € 200

Dwerggeit                                                                                € 150

Heideschaap                                                                           € 200

Ouessant schaap (klein)                                                        € 150

Kat                                                                                            € 100

Skippenhok                                                                             € 100

Caviaknuffelhoek                                                                   € 100

Konijn                                                                                        €  75

Voliere                                                                                      €  75

Mr. Bean (baardagaam)                                                        €  70

Schildpad                                                                                  €  50

Rattenkooi                                                                               €  50

Hok van de Tenrecs (tropische egeltjes)                            €  50

Chinchilla                                                                                 €  40

Alle gerbils*                                                                             €  20

Alle hamsters*                                                                        €  15

*De hamsters en de gerbils kunnen door in totaal 5 mensen/gezinnen worden geadopteerd. Hierbij krijg je een “deelcertificaat”. Dit heeft als reden dat de hamster- en gerbilpopulaties op de kinderboerderij vaker veranderen dan die van de andere diersoorten.

Dier adopteren of meer informatie?

Wilt u meer informatie, wilt u een dier adopteren of weten of een bepaald dier nog geadopteerd kan worden?
Stuur een mail naar skipanimatieteam@hotmail.com.