Adoptiedieren

Deze pagina is nog onder constructie

 

 

Steun de kinderboerderij op een bijzondere manier en adopteer een dier!
Op deze manier kunnen bedrijven of particulieren de kinderboerderij op een leuke en nuttige manier ondersteunen. Adoptanten mogen zelf een dier uitkiezen en blijven betrokken bij hun eigen dier of groep dieren.


Wat is adoptie?
Bij dieradoptie betaalt de adoptant voor minimaal een jaar de kosten die een dier met zich meebrengt. De kosten bestaan uit de reguliere voer- en verzorgingskosten, jaarlijkse entingen, wormkuren en zo nodig schapenscheerder of hoefsmid. Mocht het dier onverhoopt ziek worden, dan komen de extra kosten gewoon op rekening van de kinderboerderij. Een groot dier kan ook door meerdere adoptanten voor een kleiner bedrag worden geadopteerd (deeladoptie). Andere dieren of groepen dieren hebben één adoptant. Een overzicht van alle te adopteren dieren met prijslijst kunt u inzien in een map op de kinderboerderij. Later verschijnt deze lijst ook op de website.


Wat krijgt de adoptant ervoor terug?
De adoptie wordt vastgelegd door middel van een adoptiecertificaat. De adoptant ontvangt hierbij een fotolijst met foto en informatie over het geadopteerde dier. Op het adoptiebord komt een foto van het dier met de naam of bedrijfsnaam van de adoptant te hangen.

Als er nieuws over het dier is, wordt de adoptant hiervan op de hoogte gesteld. Zo ontvangt de adoptant een geboortebericht als het dier jongen heeft gekregen. Soms mag de adoptant een naam bedenken voor de jongen. Vanaf een bepaald bedrag is het mogelijk om een bordje met bedrijfsnaam en logo op de boerderij op te hangen. Dit alles in onderling overleg.

Bij voldoende animo kunnen wij ook eens per jaar een bijeenkomst voor de begunstigers organiseren buiten de reguliere bezoekuren.


Voorwaarden voor adoptie

  • Het geadopteerde dier blijft eigendom van de kinderboerderij.
  • Het geadopteerde dier blijft op de kinderboerderij.
  • De kinderboerderij neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier.
  • De kinderboerderij geeft informatie (per mail) over het geadopteerde dier.
  • De adoptant ontvangt (indien gewenst) een fotolijst met foto en informatie over het geadopteerde dier.
  • De naam of bedrijfsnaam (evt. met logo) van de adoptant wordt op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier cq de diergroep.
  • De adoptiebijdrage wordt per jaar vooraf betaald.