openingstijden veranderd


Met ingang van het nieuwe jaar zijn we helaas minder vaak open dan voorheen.
Op de maandagmiddag hebben wij helaas niemand meer beschikbaar om bezoekers te ontvangen.
Op de vrijdagmiddag geldt in principe hetzelfde, maar we zullen per week kijken of het lukt om toch iemand in te roosteren.

We doen een dringend beroep op iedere volwassene om er eens over te denken om bij ons vrijwilliger te worden.
Dan kunnen we vaker open voor de kinderen en andere belangstellenden!