Opbrengst Oranjefondscollecte


Onze 12 overijverige collectanten hebben zich dit jaar weer de benen uit het lijf gelopen om zo veel mogelijk huizen langs te gaan voor het Oranjefonds.
De opbrengst was dan ook overweldigend:

Er zat niet minder dan € 1439,12 in de rammelbussen. Opgeteld daarbij € 285,-- die binnengehaald is met online collecteren, maakt een totaal van € 1724,12 !!! in ons collectegebied.

SKIP heeft daardoor inmiddels € 862,06 op de rekening gekregen!

Het bestuur van de kinderboerderij dankt alle collectanten, gulle gevers en niet te vergeten het Oranjefonds voor deze geweldige steun in de rug.

Van dit geld hebben we alvast onze waterpomp kunnen laten repareren, is een grote dierenartsrekening betaald en zijn wat kleine gereedschappen aangeschaft. De rest blijft achter de hand voor volgende uitgaven.