Dringend collectanten gezocht !!!


In de week van 6 t/m 10 juni vindt in Naaldwijk de jaarlijkse Oranjefondscollecte plaats.
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk.
Het Oranje Fonds wil de betrokkenheid en participatie in de samenleving bevorderen en steunt daartoe vele sociale initiatieven. Denk hierbij o.a. aan de nationale burendag en ‘NL-doet’.

Kinderboerderij SKIP in het Dreespark te Naaldwijk is ook zo’n initiatief dat heel hard geld nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Daarom mogen wij een deel van de collecte organiseren voor
de helft van de opbrengst, die door onze collectanten wordt opgehaald. De andere helft gaat naar andere sociale projecten in Zuid Holland.

Daarom is de kinderboerderij dringend op zoek naar collectanten die een avondje langs de deuren willen gaan.
Het betreft de wijken Opstal, Galgeblok en de buitengebieden van Naaldwijk. Verdeling van de straten gebeurt in overleg.

Jammer genoeg mogen de vrijwilligers dus niet in de eigen buurt van SKIP collecteren, maar hopelijk is dat voor niemand een probleem om te helpen of om gul te geven.


Collectanten kunnen zich aanmelden via skipnaaldwijk@hotmail.com , of telefonisch bij Evelien van Paassen via 0174-620662 of 06-10130420.
Natuurlijk kan het ook op de boerderij zelf bij één van de medewerkers.

De opbrengst hopen we in juli te horen en bekend te kunnen maken.